Z uwagi na zmianę przepisów, od września 2023 opłaty za naukę w liceum ulegają podwyższeniu. Będą z Państwem podpisywane stosowne aneksy do umów. Osoby, które mają zaległości zobowiązane są do uregulowania ich do 28.05.2023 r. W przypadku braku płatności, uczeń zostaje skreślony bez możliwości powtarzania klasy. Za miesiąc czerwiec 2023 nie ponoszą Państwo opłat, z uwagi na odwołanie zajęć w tym miesiącu.