WAŻNE: W przypadku korekty planu ze względu na nieobecność nauczycieli, nie mogą odbywać się żadne sprawdziany ani zaliczenia z przedmiotów zmienionych.