Dokumenty rekrutacyjne – LICEUM

1. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub dawnej podstawówki.
2. Kwestionariusz Akademii Zawodowej – wypełniany na miejscu w sekretariacie.
3. 2 zdjęcia formatu 30x42 mm

 

Dokumenty rekrutacyjne – SZKOŁA POLICEALNA

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
2. Kwestionariusz Akademii Zawodowej – wypełniany na miejscu w sekretariacie.
3. 2 zdjęcia formatu 30x42 mm
4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki (WYDAJEMY SKIEROWANIE DO LEKARZA PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW)