Przypominamy, że egzamin zawodowy styczniowy odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Egzamin pisemny

10.01.2023
8.00 – technik farmaceutyczny
10.00 – technik BHP
12.00 – technik administracji
11.01.2023
8.00 – opiekun medyczny – wg imiennej listy przekazanej na zajęciach
10.00 – opiekun medyczny – wg imiennej listy przekazanej na zajęciach
12.00 – opiekun medyczny – wg imiennej listy przekazanej na zajęciach

Egzamin praktyczny

09.01.2023 – od 9.00-11.00 – technik BHP
09.01.2023 – od 9.00-12.00 – technik administracji
09.01.2023 – od 9.00-12.00 – technik farmaceutyczny
12.01.2023 – 14.01.2023 – opiekun medyczny wg imiennej  przekazanej na zajęciach

Wszystkie egzaminy pisemne oraz egzaminy praktyczne z wyłączeniem opiekuna medycznego odbywają się na ul. Leszczyńskiej 7 II piętro.

Egzamin praktyczny opiekuna medycznego odbywa się na ul. Wyzwolenia 3 w sali 110.

Przyjmujemy uczniów, którzy z różnych powodów chcą przenieść się z innych szkół. Analizowana jest indywidualnie Państwa sytuacja i na tej podstawie można kontynuować naukę na konkretnym semestrze.