Opłaty

zaświadczenia, legitymacje i opłaty

Ponieważ jesteśmy szkołą posiadającą uprawnienia publiczne, wydajemy legitymacje oraz niezbędne zaświadczenia do różnych instytucji np. WKU, ZUS, MOPS itd.

W przypadku kierunków płatnych, uczniowie regulują płatności w dowolnych ratach przy czym przed egzaminem zawodowym należy uregulować całość. Z uwagi na dostosowanie płatności do możliwości uczniów, nie pobieramy odsetek.