Informacja dla osób kończących kierunki policealne w czerwcu 2018 r.

Przypominamy o obowiązku oddawania dzienniczków praktyk wraz z ocenami. Jest to konieczne do wystawienia świadectw ukończenia szkoły.