Plany zajęć

plany – rok szkolny 2014/2015 Informujemy, że całościowe plany będziemy dodawać sukcesywnie

Technik farmaceutyczny – rok II  – sem. III – technik farmaceutyczny – rok II – sem. III

Technik farmaceutyczny – rok I – sem. I –technik farmaceutyczny -rok I sem. I

……………………………………………………………………………………………………….

Ratownik medyczny – Rok II – sem. IV – nabór luty 2013 – praktyka w szpitalu  ……………………………………………………………………………………………………….

Opiekun medyczny – Rok I – sem. I –opiekun medyczny -rok I sem. I

Opiekun w domu pomocy społecznej – Rok I – sem. I – opiekun w domu pomocy społecznej -rok I sem. I

Opiekun w domu pomocy społecznej – Rok II – sem. III-opiekun w domu pomocy społecznej -rok II sem. III

Opiekun medyczny – Rok I – sem. II – nabór luty 2014 – ……………………………………………………………………………………………………….

Asystentka stomatologiczna – Rok I – sem.I – gr.A – asystentka stomatologiczna -rok I sem. I – gr. A

Asystentka stomatologiczna – Rok I – sem.I- gr.B –  asystentka stomatologiczna -rok I sem. I – gr. B

Higienistka stomatologiczna – Rok I – sem.I – gr.A – higienistka stomatologiczna -rok I sem. I – gr. A

Higienistka stomatologiczna – Rok I – sem.I – gr.B –higienistka stomatologiczna -rok I sem. I – gr. B

Higienistka stomatologiczna – Rok II – sem.III –higienistka stomatologiczna -rok II sem. III

   ……………………………………………………………………………………………………….

Technik usł.kosmetycznych – rok  I- sem. I – technik usł.kosmetycznych-rok I sem. I

Technik usł.kosmetycznych – Rok II – sem. III – gr. A – technik usł.kosmetycznych-rok II sem. III gr. A

Technik usł.kosmetycznych – Rok II – sem. III – gr.B –technik usł.kosmetycznych-rok II sem. III gr. B

……………………………………………………………………………………………………….

Technik administracji – Rok II – sem.III –technik administracji -rok II – sem. III

Technik administracji – Rok I – sem. I –technik administracji -rok I sem. I

……….…………………………………………………………………………………………….

Technik administracji – Rok I- sem.II – nabór luty 2014 –technik administracji -rok I sem. II – nabór luty 2014

……….…………………………………………………………………………………………….

Technik rachunkowości- Rok. I – sem. I –technik rachunkowości -rok I sem. I

……….…………………………………………………………………………………………….

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – Rok II – sem. III- technik ochrony fizycznej osób i mienia -rok II – sem. III

……….…………………………………………………………………………………………….

Technik usług pocztowych i finansowych – Rok I – sem.I (proszę przewijać strony w pdf) –technik usł. pocztowych i finans. -rok I sem. I

……….…………………………………………………………………………………………….

Technik BHP- Rok II – sem.III- technik bhp -rok II – sem. III

Technik BHP- Rok I – sem.I-technik BHP -rok I sem. I

……………………………………………………………………………………………………….

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok III – sem.V – gr. A –liceum ogólnokształcące -rok III – sem. V – gr. A

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok III- sem.V – gr.B- liceum ogólnokształcące -rok III – sem. V – gr. B

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok III- sem.V – gr.C- liceum ogólnokształcące -rok III – sem. V – gr. C

…………………………………………………………………………………………………….

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok II – sem.III – gr.A –liceum ogólnokształcące -rok II sem. III – gr. A

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok II – sem.III- gr.B –liceum ogólnokształcące -rok II sem. III – gr. B

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok II – sem.III – gr.C – liceum ogólnokształcące -rok II sem. III – gr. C

……….…………………………………………………………………………………………….

liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok III – sem. VI -nabór luty 2012- liceum ogólnokształcące -rok III – sem. VI – nabór luty 2012

……….…………………………………………………………………………………………….

liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok II – sem.IV – nabór luty 2013 –liceum ogólnokształcące -rok II – sem. IV – nabór luty 2013

……….…………………………………………………………………………………………….

liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych –  Rok I – sem. II – nabór luty 2014 – liceum ogólnokształcące -rok I – sem. II – nabór luty 2014

……….……………………………………………………………………………………

liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Rok I – sem.I –liceum ogólnokształcące -rok I sem. I