Podajemy terminy spotkań. Harmonogram zajęć otrzymają Państwo na pierwszym spotkaniu. Zajęcia rozpoczną się od 9.00 w siedzibie szkoły przy ul. Wyzwolenia 3.

05.05.2018

12.05.2018

13.05.2018

19.05.2018

26.05.2018

10.06.2018