Informator dostępny jest na stronie internetowej: Rekrutacja/informator o zawodach

lub w formie książeczki w sekretariacie