Często spotykamy się z pytaniem czy higienistka stomatologiczna to to samo co higienistka szkolna. Otóż nie. Ta druga nie jest obecnie zawodem szkolnym. Do pracy w charakterze higienistki szkolnej mogą być zatrudnione jedynie osoby, które kiedyś zdobyły taki zawód i posiadają stosowny dyplom państwowy lub pielęgniarki z odpowiednim specjalistycznym przygotowaniem.

Kiedyś istniał zawód higienistki szkolnej, dlatego na rynku wciąż istnieje nazewnictwo zawodu. W tej chwili nie ma możliwości uzyskania szkolnego świadectwa. Można ukończyć szkołę (a w zasadzie kurs) i uzyskać dyplom. Pytanie tylko czy ktoś taką osobę zatrudni do wykonywania obowiązków w gabinecie szkolnym.

Higienistka stomatologiczna natomiast to zawód, który daje ogromne możliwości zatrudnienia. Higienistka może wykonywać czynności od asystowania lekarzowi dentyście po samodzielną pracę np. piaskowanie, lakowanie zębów, zakładanie aparatów ortodontycznych, higienizacja itp.. Dodatkowo prowadzi działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki stomatologicznej. . Może również być zatrudniona w gabinecie szkolnym, ale tylko w zakresie swoich uprawnień w dziedzinie stomatologicznej.