Dokumenty rekrutacyjne

 

rekrutacjaDOKUMENTY DO SZKOŁY POLICEALNEJ

1. Kwestionariusz Akademii

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – matura nie jest wymagana,

3. zdjęcia – 2 szt. w formacie 30×42 mm i 1 w formacie 37×52 mm

4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (zaświadczenie bezpłatne po otrzymaniu skierowania z Akademii)

DOKUMENTY DO LICEUM

1. Kwestionariusz Akademii

2. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub gimnazjum/szkoły podstawowej,

3. zdjęcia – 2 szt. w formacie 30×42 mm i 1 szt. w formacie 37×52 mm