Wszystkie osoby, które potwierdziły uczestnictwo w egzaminie zawodowym poprzez złożenie deklaracji, są zobowiązane do zgłoszenia się zgodnie z poniższym harmonogramem na część pisemną i praktyczną egzaminu. Nieobecność bez wcześniejszego poinformowania szkoły, będzie skutkowała konsekwencjami finansowymi.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

 1. technik usług kosmetycznych  – 18.06.2019 – godz. 12.00-13.00 – zgłoszenie 11.00 z dowodem osobistym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ul. Kolbego
 2. asystentka stomatologiczna- 18.06.2019 – godz. 14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ul. Kolbego
 3. higienistka stomatologiczna -18.06.2019 – godz.14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ul. Kolbego
 4. technik farmaceutyczny – 18.06.2019 – godz. 14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ul. Kolbego
 5. technik masażysta – 18.06.2019 – godz. 14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ul. Kolbego
 6. terapeuta zajęciowy – 18.06.2019 – godz. 14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ul. Kolbego
 7. opiekun medyczny – 18.06.2019 – godz. 14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – ul. Leszczyńskiej 7, II piętro
 8. opiekun w dps – 18.06.2019 – godz.14.00-15.00 – zgłoszenie 13.00 z dowodem osobistym – ul. Leszczyńskiej 7, II piętro
 9. technik administracji – 18.06.2019 – godz. 10.00-11.00 – zgłoszenie 9.30 z dowodem osobistym – ul. Wyzwolenia 3

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

 1. technik usług kosmetycznych  – 17.06.2019 – godz. 13.00-15.00 – zgłoszenie 12.30 z dowodem osobistym – ul. Leszczyńskiej 7, II piętro
 2. technik administracji – 17.06.2019 – godz. 9.00-12.00 – zgłoszenie 8.30 z dowodem osobistym – ul. Wyzwolenia 3
 3. terapeuta zajęciowy – 17.06.2019 – godz. 13.00-16.00 – zgłoszenie 12.30 z dowodem osobistym – ul. Wyzwolenia 3
 4. asystentka stomatologicznawg podanego harmonogramu imiennego – zgłoszenie z dowodem osobistym
 5. higienistka stomatologicznawg podanego harmonogramu imiennego- zgłoszenie z dowodem osobistym
 6. technik farmaceutyczny – wg podanego harmonogramu imiennego- zgłoszenie z dowodem osobistym
 7. technik masażysta – wg podanego harmonogramu imiennego- zgłoszenie z dowodem osobistym
 8. opiekun medyczny – wg podanego harmonogramu imiennego- zgłoszenie z dowodem osobistym
 9. opiekun w dps – wg podanego harmonogramu imiennego- zgłoszenie z dowodem osobistym