Wszystkie osoby, które potwierdziły uczestnictwo w egzaminie maturalnym poprzez złożenie deklaracji, są zobowiązane do zgłoszenia się zgodnie z poniższym harmonogramem na część pisemną i ustną egzaminu. Nieobecność bez wcześniejszego poinformowania szkoły, będzie skutkowała konsekwencjami finansowymi.

Egzamin maturalny – część pisemna:

1. język polski – 06.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym  – ul. Leszczyńskiej 7, II piętro

2. matematyka – 07.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym – ul. Leszczyńskiej 7, II piętro

3. język angielski – 08.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym – ul. Leszczyńskiej 7, II piętro

4. język włoski – 22.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym – ul. Wyzwolenia 3

5. matematyka rozszerzona – 09.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym- ul. Wyzwolenia 3 

6. język polski rozszerzony – 06.05.2019 – godz. 14.00 – zbiórka – 13.30 z dowodem osobistym- ul. Wyzwolenia 3 

7. język angielski rozszerzony – 08.05.2019 – godz. 14.00 – zbiórka – 13.30 z dowodem osobistym- ul. Wyzwolenia 3 

8. biologia rozszerzona – 10.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym- ul. Wyzwolenia 3 

9. geografia rozszerzona – 15.05.2019 – godz. 9.00 – zbiórka – 8.30 z dowodem osobistym- ul. Leszczyńskiej 7, II piętro

 

Egzamin maturalny – cześć ustna – wkrótce zostanie podany harmonogram