Rekrutacja na wrzesień 2017 trwa. Zapraszamy do naszego liceum dla dorosłych oraz do szkół policealnych. Liceum dla osób z wykształceniem zawodowym trwa 2 lata, natomiast z wykształceniem niższym – 3 lata. W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące kierunki policealne:

1. Technik usług kosmetycznych

2.Technik farmaceutyczny

3. Opiekun medyczny – nauka 1 rok – ZA DARMO

4. Opiekun w domu pomocy społecznej – ZA DARMO

5. Opiekunka dziecięca – ZA DARMO (specjalność asystent nauczyciela przedszkola)

6. Higienistka stomatologiczna

7. Asystentka stomatologiczna – nauka 1 rok

8. Asystent osoby niepełnosprawnej – nauka 1 rok – ZA DARMO

9.  Technik administracji – ZA DARMO

10.  Technik BHP – ZA DARMO

11. Technik usług pocztowych i finansowych – nauka 1 rok – ZA DARMO

12. Technik ochrony fizycznej osób i mienia – ZA DARMO

13. Technik rachunkowości-ZA DARMO

14. Technik informatyk – ZA DARMO

15. Florysta – nauka 1 rok – ZA DARMO

16. Technik elektroradiolog

17 Technik sterylizacji medycznej –nauka 1 rok – ZA DARMO

18. Technik geodeta

19. Technik masażysta – ZA DARMO

20. Terapeuta zajęciowy – ZA DARMO

21. Technik turystyki wiejskiej- ZA DARMO

22. Technik transportu drogowego- ZA DARMO

23. Technik eksploatacji portów i terminali – ZA DARMO