Promocje

Przypominamy o promocjach obowiązujących w naszej szkole:

1.Dla absolwentów kierunków płatnych wybierających kolejny płatny kierunek czesne za rok nauki wynosi tylko ? 500 zł

2. Dla absolwentów naszego liceum wybierających kierunki płatne czesne jest niższe ? do 30% w zależności od kierunku

3. Dla uczniów kierunku -kosmetyka ? 3 szkolenia firm zewnętrznych w cenie czesnego. Dodatkowo w czerwcu zostaną rozlosowane wśród uczennic nagrody za najlepsze wyniki ? jedną z nagród jest Philips Visapure ? urządzenie rekomendowane przez lekarza medycyny estetycznej jednego z popularnych programów tvn.

4. Każdy kierunek policealny otrzymuje dodatkowe szkolenia związane z zawodem.

5. Licealiści otrzymują 1 około 20-gdzinne szkolenie w semestrze/roku – w zależności od możliwości w danym roku szkolnym.

6. Wszyscy uczniowie kierunków medycznych,  otrzymują podręcznik egzaminacyjny.

7. Wszyscy uczniowie kierunków: ochrona, administracja, bhp, rachunkowość otrzymują podręcznik egzaminacyjny lub podręcznik do nauki zawodu ? w zależności od zawodu.

8. Gadżety Akademii:)

9, Kupony na zakupy

10. Pozostałe promocje będziemy wpisywać na bieżąco