Promocje

Przypominamy o promocjach obowiązujących w naszej szkole:

1.Dla absolwentów kierunków płatnych wybierających kolejny płatny kierunek czesne za rok nauki wynosi tylko 500 zł

2. Dla absolwentów naszego liceum wybierających kierunki płatne czesne jest niższe  do 30% w zależności od kierunku

3. Dla uczniów kierunku -kosmetyka  3 szkolenia firm zewnętrznych w cenie czesnego.

4. Każdy kierunek policealny otrzymuje dodatkowe szkolenia związane z zawodem.

5. Licealiści otrzymują 1 około 20-gdzinne szkolenie w roku szkolnym – w zależności od możliwości w danym roku szkolnym.

6. Wszyscy uczniowie kierunków medycznych otrzymują podręcznik egzaminacyjny.

7. Gadżety Akademii:)

8, Kupony na zakupy

9. Pozostałe promocje będziemy wpisywać na bieżąco